Den daglige struktur i huset

I Troldhøj vuggestue er børnene delt op i en gruppe med de yngste børn og en lidt større gruppe til de ældste vuggestuebørn. På denne måde mener vi, at vi i det daglige arbejde bedst kan tilgodese de forskellige behov, børnene har. De 2 børnegrupper er sammen i ydertimerne, hvor der er færre personaler. Se mere under vuggestuebeskrivelsen i menulinjen.

 

Vi har 2 stuer med børnehavebørn. 1 børnehavestue til de yngste og 1 børnehavestue til de ældste børnehavebørn. Vi har valgt at fordele personaleressourcerne sådan, at der er 4-5 faste voksne på stuen med de yngste børnehavebørn og 3 faste voksne til de ældste.  Primærårsagen til dette er, at stuen med de yngste har flere daglige opgaver med praktisk hjælp til børnene, end de har på stuen med de ældste børn.

 Se mere under beskrivelse af "Skovtroldene" og "Havtroldene" i menulinjen og under "personalet".

 

Vi har i Troldhøj valgt at holde fast ved vores stueopdeling, selvom tendensen i Odense kommune går i den modsatte retning. Vi mener, at på denne måde understøtter vi bedst det enkelte barn i dets udvikling. Der er faste voksne på stuen, som barnet kender godt, og som har indgående kendskab til det enkelte barn, og forældrene ved, hvor de kan søge den daglige personlige kontakt til personalet. Stuerne er alle åbne fra kl. 7.45-16.00 så der er altid en kendt voksen at gå til i dette tidsrum.

 

Det Private Børnehus Troldhøj kendetegnes bl.a. af gode fysiske rammer. Vores stuer er store og vi har mange rum, sådan at vi har mulighed for at finde en fornuftig balance mellem stille aktiviteter, og de aktiviteter der kræver mere plads og er mere støjende. Vi har en fin helt ny grøn legeplads, med mange forskellige legemuligheder bl.a. med de traditionelle legeredskaber som gynger, sandkasser, legehuse, klatrestativ og stier til cykler og mooncars. Ligeledes har vi på nabogrunden et område hvor vi dyrker diverse grønsager og hvor vi også laver bål.

 

Vi har et vikarbudget og tilstræber at have nogle gode faste vikarer, som kender huset. Det betyder bl.a., at vi ved sygdom og ferie kan opretholde en værdig standard, og at børnene også er trygge ved vores vikarer.