Bestyrelsen

Bestyrelsen er øverste besluttende myndighed for det private børnehus Troldhøj.

 

Vi udøver foreningens ejerskab og varetager foreningens økonomi, derigennem er det vores klare formål, at give leder og ansatte de allerbedste muligheder for at drive et godt og sundt børnehus til glæde og gavn for vores børn.

 

Vi sidder 7 forældrevalgte medlemmer i bestyrelsen, og man sidder typisk 2 år ad gangen. Der holdes møde ca. 8 gange om året, hvor vi arbejder med mange forskellige opgaver lige fra planlægning af arrangementer til store omstruktureringer og meget andet.

 

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at vi gennem dialog og samarbejde med leder og det øvrige personale når frem til de bedste beslutninger.

 

Vi har haft stor gavn af, at have medlemmer med meget forskellig baggrund, da vi varetager mange forskellige opgaver.

 

Bestyrelsesarbejdet bærer et ansvar og forpligter derfor både ift. forventninger og krav til hinanden indbyrdes, og især mellem bestyrelsen, lederen og personalegruppen. 

 

Forældre i Troldhøj er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål eller kommentarer.

 

Vi håber, at I forældre vil bakke op om bestyrelsesarbejdet og stille op til valg, hvis dette kunne have jeres interesse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen