Traditioner

Herunder en beskrivelse af traditionerne på de enkelte stuer og i hele Troldhøj.

 

 

Traditioner på Hule- og Bakketroldene

 

Intromøde

Intromødet afholdes typisk i slutningen af året og er til de børns forældre, som har fået plads og starter efterfølgende år. Der udsendes inden uge 42 indbydelse til forældrene.

 

På mødet vil der være informationer om dagens gang på vuggestuen, hvilken pædagogik der bruges, samt hvilke forventninger der er til forældre der har børn i Troldhøj. Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for, at forældre kan stille spørgsmål til Troldhøjs personale. Ligeledes vil lederen være tilstede og diverse af Odense Kommunes tværfaglige samarbejdspartnere vil også blive inviteret.

 

Forældrekaffe

Til forældrekaffe får du mulighed for at hilse og møde de andre børns forældre i vuggestuen.

Personalet og børnene vil som regel vise lidt af hverdagen i vuggestuen, hvor vi fx vil synge sange for forældrene, eller hvor personalet laver en historiefortælling, som vuggestuebørnene kender. Det er forældrene der selv står for at lave kaffe og evt. medbringe kage eller forsyninger, som der kan hygges med. Dette går på skift mellem forældrene. Det er en hyggelige måde, at få kendskab til de andre forældre i vuggestuegruppen, og er med til at give et godt fællesskab og sammenhold i Troldhøj.

 

Fødselsdage

Når børnene har fødselsdag bliver de fejret med fødselsdagssang og flag på bordet. Vi har et

fødselsdagstog med lys i, der kommer på bordet, samt en fødselsdagskrone børnene får tilbudt at have på. Det er op til forældrene selv, om de er med under fødselsdagen, samt om barnet har noget med til at dele ud.

 

 

Traditioner på Skovtroldene:

 

Intromøde

Intromødet afholdes typisk i slutningen af året og er til de børns forældre, som har fået plads og starter efterfølgende år - typisk dagplejebørn eller tilflyttere. Der udsendes inden uge 42 indbydelse til forældrene.

 

På mødet vil der være informationer om dagens gang i børnehaven, hvilken pædagogik der bruges, samt hvilke forventninger der er til forældre der har børn i Troldhøj. Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for, at forældre kan stille spørgsmål til Troldhøjs personale. Ligeledes vil lederen være tilstede og diverse af Odense Kommunes tværfaglige samarbejdspartnere vil også blive inviteret.

 

 

Forældrestuemøder
To gange om året holder hver stue forældremøder om aftenen, her fortæller personalet forældrene om hvad der sker på stuen for tiden og hvad vi arbejde med, der er mulighed for spørgsmål og småsnakke med de andre forældre. Børnene deltager ikke til dette.

 

Forældrekaffe
Her holder vi om eftermiddagen et hyggearrangement, hvor forældre får en kop kaffe og et stykke kage, for det meste er der planlagt en lille forestilling gennem en sang eller et skuespil af børnene.

 

Fødselsdage
år et barn har fødselsdag, skal dette fejres, vi er meget åbne overfor hvordan dette skal ske, de fleste holder det i børnehaven samtidig med eftermiddagsmaden, altså kl. 14:00 hvor forældrene kommer med boller eller andet som fødselaren deler ud, passer det bedre forældrene på et andet tidspunkt, finder vi ud af det. Nogle inviter os hjem til fødselsdag om formiddagen og sørger for frokosten. Der bliver altid sunget fødselsdagssang og givet en lille gave.

 

 

Traditioner på Havtroldene

 

Forældrekaffe

Forældrekaffe er et uformelt arrangement der giver forældre, børn og personale mulighed for at mødes en times tid et par eftermiddage om året.

Ca. 2 gange om året holder vi forældrekaffe – det foregår om eftermiddag kl. 15-16 og starter som regel med at børnene optræder med et par sange, et lille teaterstykke eller lignende. Derefter drikker vi kaffe sammen (man kan også få te og vand), hygger og snakker.

2-3 forældre medbringer noget spiseligt (kan være frugt, kage, boller) og det er også forældrene der via tilmelding står for at gøre kaffe mm klar inden vi starter.

 

Overnatning

I februar inviteres de kommende skolebørn til at overnatte i børnehaven fra fredag til lørdag sammen med personalet på stuen. Det plejer at være en hyggelig aften med fælles aftensmad, skattejagt, film, godnathistorie – og selvfølgelig masser af sjovt samvær med kammerater og voksne.
Lørdag morgen slutter vi af med morgenmad sammen med forældrene.

 

Afslutning for de kommende skolebørn

En aften i februar holder vi afslutning for de kommende skolebørn inden de starter i forårsSFO d. 1. marts. Da det er en aften med de kommende skolebørn i centrum inviteres kun forældrene og ikke søskende. Børnene optræder for forældrene med sange og derefter afholdes en egentlig afslutningsceremoni indeholdende taler, diplomer og personlige rim til børnene.
Festen afsluttes med spisning – et stort fælles tag-selv-bord med alverdens forskellige pizzaer.

 

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag kn det fejres på flere forskellige måder. Vi kan holde det på stuen enten kl. 9.00 (i forbindelse med frugt) eller kl. 14.00 (i forbindelse med eftermiddagsmaden) og forældrene er velkomne til at være med hvis de har mulighed for det. Barnet/forældrene har noget med at dele ud (se vores kostpolitik) og vi tænder vores fødselsdagslys, synger fødselsdagssang valgt af barnet, vi sender raketter og barnet får en lille gave fra stuen.
Vi kommer gerne hjem til barnet til fødselsdag hvis det transportmæssigt er muligt – dette foregår i tidsrummet kl. 9.30-12.00 og der skal så serveres frokost.

 

Forældrestuemøde

En gang om året afholdes der forældrestuemøde på Havtroldene. Her fortæller personalet om hvad der sker op stuen, hvad vi laver og hvor vi laver det. Der bliver og informeret om de Styrkede Pædagogiske læreplaner og forældrene har også mulighed for at ønske bestemte emner tages op.

 

Lucia

I forbindelse med luciadag går de kommende skolebørn Lucia i hele Troldhøj kl. 8.30. Det vil være muligt for deres forældre at komme og kigge på i multirummet.

 

 

Traditioner i hele Troldhøj

 

Fotografering

Der bliver hvert år tilbudt fotografering, hvor der bliver taget billeder af alle stuerne, personalet,

samt individuelt af børnene. Hvis man har søskende i Troldhøj, er det også muligt at få taget

søskendebilleder. Ligeledes er det muligt at tage søskende med, der nu går i skole.

 

Forskønnelsesdage

En gang om måneden har alle stuerne forskønnelsesdag, hvor voksne og børn hjælper hinanden med at forskønne Troldhøj. Vi har her fokus på bæredygtighed, samt at vi skal passe godt på vores ting, og hjælpe hinanden med at tingene ser pæne ud. En aktivitet kan fx være at vi skrubber borde, stole eller vindueskarme ekstra godt af. Vi kan også vaske vægge, eller fjerne ukrudt fra legepladsen mm.

 

Arbejdsdag

Der vil to gange om året være arbejdsdage, hvor personale og forældre hjælper til med at lave

nogle af de projekter som ikke kan nås i hverdagen. Til arbejdsdagene arbejdes der bl.a. med at forbedre udeområder og legepladsen, samt der ordnes ting indendørs. Fx kan det være, hvis der skal fældes/beskæres træer, plantes nye områder eller slibes borde mm.

 

Nytårskur: Den første mandag i januar, holder vi nytårskur, her er det muligt for de forældre, der afleverer deres børn om morgenen at få et stykke morgenbrød, en kop kaffe og en lille nytårshilsen med det personale som er mødt ind. Der er selvfølgelig også brød og juice til børnene. Det foregår i tidsrummet kl. 6.45 til kl. 8.30.

 

Fælles emneuge: I troldhøj har vi nogle gange om året fælles emneuger, her har vi et emne som f.eks. mad, natur eller andet, hvor vi i huset alle arbejder med det og går i dybden med de forskellige læreplanstemaer. Hver stuer laver sin egen dagsorden men kan inspirere hinanden.

 

Bedsteforældredag: En gang om året har vi en dag hvor bedsteforældre må være med i børnehaven, her viser personalet og børnene nogle af de ting, som vi laver i hverdagen, det kan være at holde rundkreds, gå en tur i området osv.
Børnene spiser frokost i vuggestuen/børnehaven, hvorefter

bedsteforældrene er velkomne til at tage børnene med hjem og hygge videre. Bedsteforældrene får tilbudt kaffe og kage.

 

Gensynsdag

I maj hvert år afholder vi gensynseftermiddag fra kl. 13.30-16.30 for de tidligere Troldhøjbørn der er startet i skole samme år. Det er altid hyggeligt at se vores gamle børn igen og der er stor gensynsglæde børnene imellem – og Mette byder i den forbindelse på eftermiddagsmad som de kender det fra deres tid i Troldhøj.

 

Foredrag og generalforsamling

Hvert år på den tredje onsdag i april afholder vi generalforsamling i Troldhøj hvor der vælges ny bestyrelse og bestyrelsen fortæller om deres arbejde.
I den forbindelse arrangeres der før generalforsamlingen et foredrag for forældre og børn som altid tages udgangspunkt i et aktuelt og vedkommende emne omkring børn. Det kan for eksempel være sprog, maddannelse eller at sætte grænser.

 

Sommerfest

I juni hvert år holder vi sommerfest i Troldhøj for forældre, børn og personale. Det forgår fra kl. 17 til 19 på legepladsen. Alle familier medbringer et ret mad svarende til det antal de kommer, og så laver vi en stort tag-selv-bord. Forældrene medbringer også tæppe at sidde på, service og drikkelse.
Der vil i løbet af arrangementet være forskellige aktiviteter for børnene – det kan for eksempel være musik og dans, flødebollemaskine eller forskellige lege.

 

Julefest

Julefesten i Troldhøj afholdes hvert år i starten af december for børn, forældre og personale og afholdes så vidt muligt udenfor på legepladsen hvor der er sat masser af lys op og selvfølgelig et pyntet juletræ. Vi danser om juletræet og julemanden plejer derefter at komme med godteposer til børnene. Derefter er der æbleskiver, gløgg og saftevand – også på legepladsen.

 

Julegudstjeneste

Hvert år i december inviterer Hjallese kirke til henholdsvis en julegudstjeneste for vuggestuen og en for børnehaven. Vi bliver afhentet i bus, noget som er meget stort for børnene. Til gudstjenesten hører vi om julen og kristendommen på en børnevenlig måde og

synger julesange.