Forældrebetaling

I Troldhøj følger vi de samme takster som i de kommunale børnehuse i Odense.

 

Det betyder,såfremt man er bosat i Odense Kommune, at taksten for en institutionsplads i 2022 pr. måned er:

Vuggestueplads - 3.397 kr.

Børnehaveplads - 1.954 kr.

Madordning (samme takst for alle børn) - 624kr.

 

Jf. dagtilbudsloven er det muligt i forbindelse med barsels- eller forældreorlov at få deltidsplads på 30 timer. Kontakt daglig leder Jens Beck vedr. deltidspladser.

 

Betalingen for pasningen af dit barn sker månedsvis bagud. Juli friholdes for betaling. Det vil sige at i praksis betales der kun for 11 mdr. om året.

 

Kommunen yder tilskud til Troldhøjs økonomi således at forældrebetaling udgør 1/4 af indtægterne og kommunalt tilskud udgør 3/4.

 

Der ydes økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Odense Kommunes dagtilbud. Yderligere oplysninger kan ses på Odense kommunes hjemmeside https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/private-tilbud/privateinstitutioner

.

 

Har du mere end ét barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat. Du betaler altid fuld pris for den dyreste plads. Der gives 50% rabat på efterfølgende børn.

 

Forældrebetaling reguleres typisk en gang gældende fra januar måned.