Huletroldne og Bakketroldene -Vuggestuen

Børnene i vuggestuen er i alderen 0 - 2,10 år.

 

Vi mener det vigtigste for børnene på vuggestuen er tryghed og omsorg, da det er basis for læring og udvikling. Vores hverdag er fyldt med humor, knus og glæde, men også med stort fokus på at lære børnene empati, sociale spilleregler og selvhjulpenhed.


Vi er tæt på børnene, så vi kan aflæse børnenes ønsker og behov. Derfor arbejder vi bl.a ud fra ”Marte Meos” principper, hvilket vil sige, at vi sætter ord på børnenes følelser og deres handlinger f.eks. du er ked af det, du bliver gal, du løber, du driller osv. Vi sætter også ord på vores egne handlinger f.eks. jeg hjælper dig, jeg tørrer din næse osv. Vi følger børnenes initiativ dvs. barnet peger eksempelvis på gyngen og vi siger ”du vil gerne gynge”.


Vi har fokus på at være i børnehøjde og være tydelige rollemodeller, hvor vi har et tydeligt kropssprog så børnene hurtigt kan aflæse os. Børn hører ikke kun, hvad vi siger, men gør også det, vi gør.


Formålet med alt dette er ikke kun at gøre børnene klar til børnehavestart, men også for at børnene skal have et sjovt, varmt og trygt vuggestueliv.
På vuggestuen lægger vi stor vægt på den daglige dialog med forældrene omkring børnenes trivsel.


Alle forældre på vuggestuen tilbydes én samtale i løbet af barnets vuggestuetid. Her fortæller vi om barnets trivsel hos os, samt barnets generelle udvikling. Hvis der er behov, kan der tilbydes flere samtaler.

 

Hverdagen på stuen:


Kl.   6.30 -  7.15   Er der fælles morgenmad på vuggestuen.
Kl.   7.30/ -  7.45  Går børnehavebørnene ud på deres stuer
Kl.   9.00 -   9.30    Vi spiser frugt
Kl.   9.30 - 10.30    Forskellige aktiviteter
Kl. 10.30 - 11.30    Vi spiser frokost (de yngste følger deres egen rytme).
Kl. 11.30 - 13.30    Sovetid. (De yngste følger deres egen rytme).
Kl. 13.30 - 14.30    Vi spiser eftermiddagsmad
Kl. 16.00                Vuggestuen og børnehavegrupperne samles i en af børnehavegrupperne

                               eller på legepladsen, hvor der lukkes.