Havtroldene - de ældste børnehavebørn

På Havtroldene går de ældste børn.

 

Vi sætter i havtroldene meget fokus på børnenes sociale kompetencer og relationer. Vi vil gerne lære dem at være gode ved hinanden og (prøve at) løse konflikter selv. Og vi forsøger at ruste dem til deres overgang til Forårs-SFO og skole.

 

Desuden lægger vi vægt på, at børnene har en tryg, sjov og udfordrende hverdag og at alle er en vigtig og uundværlig del af fællesskabet. Vi synes det er vigtigt at lære både at kunne give til, og bruge, fællesskabet.

 

 

Om morgenen hvor børnene kommer, har vi sat ganske få legemiljøer i gang. Der sidder en nærværende voksen ved et evt. tegnebord hvilket skaber tryghed for de børn som har brug for at starte dagen i børnehaven langsomt.

 

Kl.9 samles vi og spiser frugt, mens der læses en kapitel-bog højt uden billeder, så børnene kan øve sig i at lytte og skabe deres egne billeder.

 

Fra kl. 9.30-10.40 er der aktiviteter. Det kan være voksenstyrede aktiviteter, i store eller små børnegrupper. Vi leger skole, går en tur og finder krible krable, har kreativt værksted, går på det grønne område og spiller bold, hockey, alle mine kyllinger kom hjem mm. Danser i multirummet, laver Tarzan-bane, spiller spil osv.

Det kan også være fri leg i voksenstyret læringsmiljøer, eller på legepladsen.

 

Kl. 10.40 ryddes der op. Vi går på toilet, vasker hænder, dækker rullebord, hviler og kl. ca.11-11.20 holder vi rundkreds. Vi har hver uge et emne vi taler om i rundkredsen. Det kan være tal, bogstaver, mig selv, rim og remser, årstider osv. En voksen har hver dag forberedt en sjov aktivitet til dette emne, som laves i rundkredsen med børnene.

 

Vi spiser kl.11.20 og går på legepladsen så alle er ude kl. 12.

 

Kl. 14 går vi ind på toilet, vasker hænder og sætter os ind på stuen med en bog eller børnenes mapper, indtil eftermiddagsmaden er klar. Vi spiser, hvor efter børnene begynder at blive hentet. En voksen laver praktisk arbejde, mens den anden fordyber sig sammen med børnene. Rund om den voksne skabes 1 eller 2 læringsrum. Kl. 15.30 ryddes op og der læses en bog for børnene. Kl. 16 er alle stuer samlet.

 

 Vi arbejder med læreplanstemaer flere gange om året i længere perioder - dette gør vi med et overordnet tema, som hele Troldhøj i samme periode arbejder med.

 

Vi fordeler os nogle gange i 3 mindre grupper. På den måde skaber vi en anden dynamik og en anden ro omkring aktiviteterne.

 

I tilbydes en forældresamtale et par måneder efter barnet er startet på gruppe 3 og en samtale i forbindelse med start i forårsSFO.