Kulturelle udtryksformer og værdier

Ny læreplan "Den styrkede Pædagogiske Læreplan" offentliggøres ultimo 2020.