Natur og naturfænomener

Ny læreplan "Den styrkede Pædagogiske Læreplan" offentliggøres ultimo 2020.