Om Troldhøj

Vi er en integreret institution med en årlig gennemsnitlig månedlig normering på 20 vuggestuebørn og ca. 47-50 børnehavebørn.

 

Vi er fordelt på

  • To vuggestuegruppe 
    • Huletroldene - med de 8 yngste vuggestuebørn
    • Bakketroldene - med de 12 største vuggestuebørn
  • To aldersopdelte børnehavegrupper:
    • Skovtroldene typisk med ca. 20-30 yngste børnehavebørn*
    • Havtroldene typisk med de 24 ældste børnehavebørn

 * I en periode på ca. 3 måneder typisk fra slutningen af året og frem til 1. marts etableres en under gruppe (Enggruppen) af de ældste Skovtrolde børn.  I denne periode vil de mindste Skovtroldbørn forsat være tilknyttet deres faste voksne og fysisk have base i Skovtrolde rummet.

 

Enggruppen får i perioden eget lokale og der vil i perioden både være personaler fra Skovtrolde- og Havtroldegruppen tilknytte Enggruppen. Enggruppen vil indimellem også være sammen med de øvrige mindste Skovtrolde børn og de yngste Havtrolde børn. Fra 1. marts overgår Enggruppen til Havtroldegruppen, så de 24 ældste børn igen bliver den nye Havtroldegruppe efter de tidligere ældste Havtrolde børn er startet i Forårs SFO pr. 1. marts.

Kontakt

Se kort og telefonnumre

 

Åbningstider

Mandag - Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.30

 

Lukkedage

 

Leder: Jens Beck

 

Bestyrelsesformand: Michael Kubel Vilhelmsen

 

 

Se hele personalet

 

Besøg

Vi vil meget gerne have besøg, men ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer. I kan ringe på telefonnummer 2857 6416.