Personale

Vi har i Troldhøj en personalegruppe sammensat af både mænd og kvinder i forskellige aldre. Vi er 14 fast ansatte (inklusiv leder)  - 7 pædagoger, 6 pædagogmedhjælpere og en køkkendame. Vi er alle glade for at være i Troldhøj, og har en fælles grundholdning i forhold til, hvad vi mener, der er det vigtigste, for at skabe et godt dagtilbud.


Tryghed, læring og det at have det sjovt, er grundstene i vores pædagogik og vores hverdag i Troldhøj.


Vi har alle sammen forskellige interesser, kompetencer og stærke sider, som er med til at skabe en spændende, udfordrende, tryg og sjov hverdag.

 

Allermest arbejder vi med børnenes personlige alsidige kompetencer og deres sociale kompetencer (relationarbejde).Vi vil gerne have, at børnene lærer at have det godt med hinanden og med dem selv. Vi lægger også stor vægt på, at børnene lærer at begå sig i verden og får redskaber, så de kender de sociale spillerregler. Vi har flere pædagoger, som har været på inklusionskursus, og arbejder løbende med temaet inklusion i hele personalegruppen.

 

Vi arbejder desuden med antimobning. Vi vil gerne have, at børnene er trygge i Troldhøj og har et godt forhold til hinanden og os voksne. Så det vigtigste for alle er at skabe tryghed og trivsel, være empatiske og møde børnene, der hvor de er. Der tages hensyn til børns individuelle behov og der skal være plads, kram og trøst til alle.


Vi har en struktur, som betyder, at vi er tæt på børnene og har en tæt forældrekontakt. Vores stueopdeling betyder, at alle på stuen ved, hvor børnene er, hvad de har lavet i løbet af dagen, og hvordan de har haft det. Vi viderebringer beskeder til de voksne, som lukker børnehaven, hvis der er noget særligt, forældrene skal have besked om. Alle voksne i børnehuset kender alle børnene.

 

 

Se personalefordelingen på stuerne under fanen Personalet (klik her)