Pædagogik

Vi arbejder på at tilpasse gruppen til det enkelte barn og det enkelte barn til gruppen, uden at spolere barnets individualitet og særpræg. Barnet skal drage fordel af de dejlige ting, et fællesskab giver. Vi arbejder på at give børnene nogle værdinormer, de vil få brug for, hvis de senere skal undgå for mange unødvendige og opslidende konflikter. Vi arbejder med tryghed og nærhed, så børnehuset kan blive et rart sted at være. Vi udstikker retningslinjer for god opførsel og tilrettelægger hverdagen således, at rytmen bliver kendt og tryg.

Fællesskabet er vigtigt i Troldhøj, og det er det, børnene skal glæde sig til at deltage i - hver dag. Vi skal som voksne indgå i et fællesskab med børnene præget af accept og fællesoplevelser. I fællesskabet skal alle børn have lejlighed til at spejle sig selv i andre og derfra bl.a. udvikle identitet, selvtillid og selvværdsfølelse. Vi prøver ikke at skælde ud, men i stedet vejleder vi børnene, og går selv foran med det gode eksempel.

Fri leg og udeliv har en central plads i vores pædagogiske overvejelser. Ligeledes er børns selvbestemmelse/medbestemmelse i centrum, og det kræver at de voksne er synlige i ord og handling - det er vigtigt at alle ansatte i Troldhøj er troværdige i børnenes øjne.

(jvf. afsnit "Mål og delmål i forbindelse med børnearbejdet" samt afsnit om læreplaner)

Personalet i Troldhøj skal have mod og visioner nok til at turde se nye tendenser for fremtiden - have faglig indsigt, åbenhed og vilje til at omsætte nye tendenser/strømninger til daglig pædagogik.

"De 6" vigtigste succeskriterier, som Troldhøj skal leve op til :

  1. Børnene skal opleve nye udfordringer.
  2. Børnene skal føle, de er i et trygt miljø.
  3. Børnene skal tillære sig og praktisere sociale færdigheder.
  4. Børnene skal møde forskellige udtryksformer og ny viden.
  5. Forældre skal opleve, at vi drager omsorg for barnet.
  6. Personalet skal opleve trivsel og udvikling.