Venteliste

Opskrivning på venteliste

 

I Troldhøj skriver vi først børn op når de har fået cpr. nr. Vi anbefaler dog, at barnet bliver skrevet op straks efter fødslen, da vi har lang venteliste til både vuggestue og børnehave. Det er gratis at blive skrevet op på ventelisten.

 

Vi gælder os til at byde velkommen til alle de nye børn og håber, at kunne tilgodese så mange ønsker om plads som muligt. En opskrivelse på ventelisten giver dog ikke automatisk ret til en plads på det ønskede tidspunkt, da vi altid har flere på ventelisten.

 

Vigtigt

Datoer i felterne "Fødselsdato" og "Ønsket startdato" skal skrives som "dd.mm.aaaa", f.eks. 01.10.2020.

 

Optagelsespriotering.

  1. Søskendefordel - har man søskende der allerede går eller har fået plads i Troldhøj, vil man have en fordel. Men husk fortsat det kræver man hurtigst muligt opskriver sit barnet på ventelisten.
  2. Evt. køn og alder - vi ønsker samlet set både i vuggestuegruppen og børnehavegruppen at have en rimelig ligelig fordeling af køn og særligt i vuggestuen at have en gruppe med aldersspredning. 
  3. "Først-til-mølle-princippet"
  4. Behovsdato / startdato

Skriv til  for mere information.

 

Opskrivning på venteliste sker elektronisk. Indtast venligst dine oplysninger herunder og tryk på Send.I modtager en besked på e-mail når opskrivelsen er registeret og efterfølgende en tilbagemelding på status.

 

Der tildeles typisk vuggestuepladser 1 år frem dvs. besked om tildelt plads 1.11.21 oplyses først omkring 1.11.20.

 

Bestyrelsen har med virkning fra 1. oktober 2020 besluttet, at der i forbindelse med man siger ja til en tilbudt plads (ikke når man skriver sig på ventelisten) vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 500 kr. Dette beløb vil blive refunderet i forbindelse med ens første opkrævning når man er startet. Hvis man undervejs framelder den tilbudte plads vil beløbet ikke blive refunderet.

 

Den 1. i den måned vuggestuebarnet fylder 2. år og 10. måneder rykker barnet automatisk videre til vores børnehave (Skovtroldegruppen). Andre ledige børnehavepladser tildeles typisk fast hvert år i december måned for det efterfølgende andet skoleår (1.3.-28.2.). Dvs. at der eks. i december 2020 ud fra de børn som står på Troldhøjs ventelisten med ønske om en plads i perioden fra 1. marts 2022 til 28. februar 2023 gives svar om de har fået en børnehaveplads. En sjælden gang vil det også være muligt, hvis man står på vores venteliste, at få en plads hvis et af de nuværende børn stopper.   

 

Vuggestue børn kan starte når de er 26 uger gamle eller derover.

Børnehavebørn kan starte fra den 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder og vil automatisk blive udskrevet når de skal starte i forårs SFO e. lign. typisk 1. marts.

  

Vigtigt! Vi anbefaler I også skriver Jeres barn op via Odense Kommunes pladsanvisning:

Pladsanvisningen, evt. tlf. 20 41 63 16 eller hvis I har fået en plads i Troldhøj oplyser pladsanvisningen om dette. Troldhøj vil også ca. 2 måneder før opstart informere pladsanvisningen omkring nye børn.

 

 

 

Venteliste