Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

I Troldhøj har vi færdiggjort "Den Nye Styrkede Pædagogiske Læreplan". Materialet er godkendt af bestyrelsen i november 2020 og vi er fra 1. januar 2021 begyndt implementeringen af det nye materiale. Nuværende læreplans materiale er ved blive tilrettet til en offentlig mere bruger venlig udgave, som vil blive offentliggjort i august 2021. Dette i forbindelse med at vi fra august 2021 overgår til anden hjemmesideudbyder.

 

 

Kravene til "Den Styrkede Pædagogiske Læreplan" er fastlagt i Dagtilbudslovens - se Dagtilbudsloven

 

 

< klik dig videre i menuen